Terug naar Zinder
Zinder Educatie
EducatieOnderwijsOnderwijsaanbod > Reizen in de tijd

Reizen in de tijd

Inhoud
Reizen in de de Tijd is een leerlijn over Erfgoed: is dat wat je ziet, wel wat het lijkt? Ga op onderzoek uit en ontdek het zelf! Voor elk leerjaar op de basisschool is er wat te doen. Ga voor meer informatie naar www.reizenindetijd.nl

Neem voor meer informatie en/of aanvragen contact op met Zinder Educatie via het contactformulier

Zinder Educatie biedt bij de leerlijn reizen in de tijd verschillende workshops aan:
- Reizen in de tijd Getrouwd
- Reizen in de tijd Mijn oma heeft een schuiftrompet
- Reizen in de tijd: Delfts Blauw
- Reizen in de tijd Mijn huis staat niet
- Reizen in de tijd Rituelen rondom eten
- Reizen in de tijd Bezoek St Maartenskerk
- Reizen in de tijd Tolerantie en vrijheid

* Reizen in de tijd Getrouwd
Deze workshop sluit aan bij Reizen in de tijd, thema: Mijn familie 

Inhoud: De theaterdocent neemt de rol over van de ambtenaar van de burgerlijke stand en ‘trouwt’ twee leerlingen met alles wat daarbij hoort. Want hoe doen ze dat trouwen eigenlijk? En hoe gaat dat in zijn werk? In deze les doen de leerlingen natuurlijk alsof. Op het gemeentehuis of het Ambtmanshuis laat een theaterdocent zien hoe je dat doet. 

Voor wie: groep 3
Duur: 60 minuten 
Kosten: 65 euro per groep
Discipline: theater
Locatie: Stadhuis Tiel


* Reizen in de tijd Mijn oma heeft een schuiftrompet
Deze workshop sluit aan bij Reizen in de tijd, thema: Mijn familie 

Inhoud: Tijdens deze workshop leren de kinderen een lied zingen en ritmes spelen. Ze leren over verschillende soorten muziekinstrumenten en of er ook instrumentenfamilies bestaan. Terwijl de kinderen muziek maken ontdekken ze het antwoord.

Voor wie: Groep 3 
Duur:  60 minuten 
Kosten: 65 euro per groep
Discipline: theater
Locatie: op school of Zinder
 

* Reizen in de tijd: Delfts Blauw
Deze workshop sluit aan bij Reizen in de tijd, thema: Kunstschatten

Inhoud: De les begint met kijken naar Delfts Blauwe tegels uit de 16e eeuw, maar de meeste mensen weten niet dat er ook modern Delfts Blauw gemaakt wordt. Dit gaat de leerlingen nu zelf maken! Ze ontwerpen een eigentijdse tegel en voeren het ontwerp uit met glazuur op een keramische tegel. 
Het is mogelijk om alle tegels te monteren tot één wand/beeld, hiervoor is echter meer tijd nodig voor het maken van het ontwerp en voor de uitvoering. 

Voor wie: Groep 6,7,8  
Duur: 90 minuten 
Kosten: € 97,- per groep, materiaal € 30,- per groep (evt. kosten ovenstook). In Zinder € 30,- per groep extra. 
Discipline:  beeldend
Locatie: op school of Zinder
 

* Reizen in de tijd Mijn huis staat niet
Deze workshop sluit aan bij Reizen in de tijd, thema: Mijn huis staat in…

Inhoud: De leerlingen bedenken, ontwerpen en maken een verplaatsbaar en bewoonbaar object. Daarbij houden ze rekening met de stijgende waterspiegel in de toekomst. Er wordt bij voorkeur buiten op het schoolplein in groepjes gewerkt met takken, elastiek en zwerfafval. De kinderen leren op deze manier dat menselijk handelen invloed heeft op milieu en leefomgeving en ze bouwen een verplaatsbare stevige constructie. 

Voor wie: Groep 7,8
Duur: 120 minuten 
Kosten: € 130,- per groep, exclusief materiaalkosten en eventueel transportkosten voor het materiaal buiten Tiel.
Discipline: beeldend
Locatie: op school of Zinder
 

* Reizen in de tijd Rituelen rondom eten
Deze workshop sluit aan bij Reizen in de tijd, thema: Je bent wat je eet

Inhoud: Theaterles waarin spelsituaties rondom eten een rol spelen. Er wordt gewerkt met improvisatietheater waarbij verschillende manieren om aan tafel te zitten, het verschil in gedrag aan tafel en eigen rituelen aan tafel in korte scènes worden nagespeeld. 

Voor wie: Groep 6
Duur: 60 minuten
Kosten 65 euro per groep
Discipline theater
Locatie op school of Zinder


* Reizen in de tijd Bezoek St Maartenskerk
Deze workshop sluit aan bij Reizen in de tijd, thema: kunstschatten

Inhoud: Voorwerpen die vroeger in de St. Maartenskerk werden gebruikt in dienst van de akoestiek, zijn nu ware kunstschatten! Tijdens een interactieve rondleiding komen de leerlingen veel te weten, te zien en te horen over de kerk, het orgel, de toren, de luidklokken en het beiaard.
Er mag ook gespeeld worden, leerlingen krijgen de gelegenheid om iets op het orgel en het beiaard te spelen. Let op: heel Tiel kan het horen!
De les wordt gegeven door twee docenten: organist Ben Middeldorp en beiaardier Wim Ruitenbeek.
Tijdens de excursie wordt de groep in tweeën gesplitst. Eén groep gaat mee met de organist en de andere groep met de beiaardier. Na 45 minuten wisselen de groepen.

Voor wie: Groep 7,8 
Duur 90 minuten
Kosten 180 euro per groep
Discipline:  erfgoed, muziek
Locatie St. Maartenskerk Tiel
 

* Reizen in de tijd Tolerantie en vrijheid
Deze workshop sluit aan bij Reizen in de tijd, thema: Om niet te vergeten

Inhoud: Theaterles waarbij leerlingen nadenken over hun eigen persoonlijke waarden in het leven en leren incasseren. Aan bod komt: kennismaken met theater, leren incasseren en toepassen, persoonlijke waarden bedenken en bespreken, bewustwording, samenwerken en presenteren.

Voor wie: Groep 8
Duur 60 minuten
Kosten 65 euro per groep
Discipline theater
Locatie op school of Zinder

Neem voor meer informatie en/of aanvragen contact op met Zinder Educatie via het contactformulier