Terug naar Zinder
Zinder Educatie
Educatie > Kortingsregelingen

Kortingsregelingen

65+
Cursisten van 65 jaar en ouder krijgen een korting van 10% op jaarcursussen (meer dan 15 lessen) in de disciplines beeldende kunst, dans, theater en multimedia. Voor instrumentale en vocale lessen geldt de korting helaas niet. 

Meerdere danscursussen
Volg je gelijktijdig twee of drie danscursussen? Dan krijg je 50% korting op de cursus met het laagste tarief. Dit geldt niet voor korte cursussen (<15 lessen), spitzen (beginners en gevorderd) en musical.

Meerdere theatercursussen
Je krijgt ook 50% korting als je gelijktijdig twee of drie theatercursussen volgt. De korting wordt verrekend op de cursus met het laagste tarief en is niet geldig voor korte cursussen (<15 lessen) en musical.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Wil je kind graag bij ons op les, maar is het lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds is er voor mensen met een uitkering, voor zzp’ers met te weinig opdrachten of wanneer je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar het lesgeld en de huur van een instrument. Meer over het Jeugdfonds Sport en Cultuur >

Volwassenenfonds
Het Volwassenenfonds betaalt de contributie en/of materiaalkosten voor volwassenen die zelf geen geld hebben om deel te nemen aan sport of culturele activiteiten. Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. De gemeente Tiel vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. 

Ken je iemand die graag aan een cursus bij Zinder zou willen deelnemen? Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente Tiel. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of maatschappelijk werker. Intermediairs zijn te vinden op www.volwassenenfonds.nl.

De spelregels zijn:
∙ Voor iedere deelnemer geldt maximaal 1 bijdrage per kalenderjaar.
∙ Voor cultuur geldt een bijdrage van 75% van de kosten tot maximaal € 300,- per kalenderjaar.

Deze kortingen gelden niet in combinatie met andere acties.