Terug naar Zinder
Zinder Educatie
EducatieInfo > FAQ

FAQ

Hoe kan ik me inschrijven voor een cursus?

Inschrijven kan schriftelijk met behulp van het inschrijfformulier of digitaal via de website. Op de website zoekt u onder cursussen de les of cursus van uw voorkeur op. Hier vindt u informatie over de plaats, tijd en prijs en kunt u zich ook direct inschrijven. Losse inschrijfformulieren zijn aan te vragen bij de balie van Zinder (0344 636061) of te downloaden.

Kan ik gedurende de cursus instromen?

Tussentijdse plaatsing is in de meeste gevallen mogelijk, uitsluitend in overleg met de docent. Bij tussentijdse plaatsing betaal je naar rato van het aantal te volgen lessen.

Wanneer krijg ik bericht of ik mee kan doen met de cursus?

Direct na je inschrijving ontvang je een bevestiging. Uiterlijk een week voor de start van de cursus hoor je of de cursus doorgaat en ontvang je een uitnodiging met alle informatie over waar je wanneer verwacht wordt. 
Als de cursus vol zit of niet doorgaat word je op een wachtlijst geplaatst of bespreken we samen wat de alternatieven zijn.

Moet ik mij elk jaar opnieuw inschrijven voor een cursus?

Bij dans-, beeldende kunst-, multimedia- en theatercursussen gaat het anders dan bij de muzieklessen.

Dans, beeldende kunst, theater & multimedia
Je schrijft je voor een bepaalde periode in voor een cursus. Als je daarna verder wilt met dezelfde cursus dan vragen wij je om opnieuw in te schrijven. Je ontvangt hierover tijdig bericht. 
Bij de dans-jaarcursussen wordt de inschrijving automatisch verlengd.

Instrumentale lessen & zang
Inschrijvingen voor instrumentale- en zanglessen gelden tot wederopzegging. In mei krijg je van ons een bericht, waarin wij vragen het aan ons door te geven als je wilt stoppen met de lessen. 
Heb je een strippenkaart? Dan vragen we je om je opnieuw aan te melden als je strippenkaart verlopen is, stuur hiervoor een mail naar educatie@cultuurbedrijftiel.nl.

Kan ik tussentijds stoppen met mijn cursus?

Het is altijd mogelijk om tussentijds te stoppen met een cursus. We hanteren daarbij een opzegtermijn van vier weken. Laat ons schriftelijk of per e-mail weten dat je wilt stoppen, dan zorgen wij ervoor dat het in orde komt. Je betaalt naar rato het aantal gevolgde lessen, inclusief de opzegtermijn.

Mag ik een gratis proefles volgen?

Ja, dat mag! Je kunt zo alvast kennismaken met de docent en de rest van de cursisten. Als de cursus je bevalt dan kun je je eenvoudig inschrijven. Zo niet, probeer dan gerust een andere cursus uit.
Je kunt in overleg met de cursusadministratie bij meerdere disciplines een proefles volgen.

Geen garantie: een proefles geeft geen garantie op een plek in de cursus, omdat een cursus in de tussentijd kan volstromen. Wil je zeker zijn van een cursusplek? Dan is ons advies je in te schrijven voor de cursus en niet te wachten op de Proeflessenweek. 

Onder voorbehoud: een proefles kan geannuleerd worden wanneer de cursus in de tussentijd is volgestroomd. Ook kan een proefles geannuleerd worden vanwege te weinig aanmeldingen. Je krijgt in het geval van annulering een dag voor aanvang van de proefles hierover persoonlijk bericht.

Mag ik bij een dansles zonder aanvraag een proefles volgen?

We vinden het fijn als je je van te voren inschrijft, maar ook zonder aanmelding kun je bij de danscursussen een keer meedoen. 

Is er gratis WiFi?

Je kunt gratis gebruikmaken van de WiFi in Zinder. 

Welke docenten werken er bij Zinder Educatie?

Een overzicht van alle medewerkers kun je hier vinden. 

Wat is een strippenkaart?

Voor verschillende cursussen kun je een strippenkaart aanschaffen. Je volgt dan niet de volledige cursus, maar bepaalt zelf hoeveel lessen je volgt en wanneer je die volgt. De strippenkaart staat op de cursuspagina bij de tarieven. Als er geen strippenkaart vermeld staat dan is deze niet beschikbaar.

Mag ik in termijnen betalen?

Ja, bij alle cursussen vanaf € 120,- kun je in zeven termijnen betalen. Bij instrumentale lessen in acht termijnen.
Dit kan echter alleen als je Zinder machtigt de termijnen automatisch van je rekening af te schrijven. Het cursusgeld wordt rond de 26ste van de maanden oktober t/m mei van de door jou opgegeven rekening afgeschreven. Wanneer je gedurende het lopende seizoen instroomt, is het aantal termijnen lager.

Korte cursussen kunnen niet in termijnen betaald worden.

Wanneer wordt het lesgeld afgeschreven?

De facturering vindt plaats als de lessen zijn gestart. Bij een automatische incasso ontvang je eerst een factuur. Daarna wordt het bedrag in één of meerdere termijnen afgeschreven. Als je in termijnen betaalt vindt de incasso plaats rond de 26ste van de eerstvolgende maand(en).

Heb ik recht op korting op het lesgeld?

Cursisten vanaf 65 jaar en ouder krijgen een korting van 10% op jaarcursussen (meer dan 15 lessen) in de disciplines beeldende kunst, dans, theater en multimedia. Voor instrumentale en vocale lessen geldt de korting helaas niet.

Volg je gelijktijdig twee of drie danscursussen? Dan krijg je 50% korting op de cursus met het laagste tarief. Dit geldt niet voor korte cursussen (< 15 lessen).

Deze kortingen gelden niet in combinatie met andere acties.

Voor personen boven de 21 jaar is in het tarief 21% BTW inbegrepen. Personen jonger dan 21 jaar hoeven geen BTW te betalen. Dankzij subsidie van de gemeente Tiel betalen kinderen en jongeren tot 21 jaar bovendien een lager tarief voor instrumentale lessen.

Ik kan niet naar de les komen. Moet ik mij afmelden?

Ja, het is fijn als je dit aan ons doorgeeft.
Mocht je een keer niet in de gelegenheid zijn om naar de les te komen, dan kun je dit telefonisch doorgeven aan onze medewerkers via 0344 63 60 60. Mocht je al langer van tevoren weten dat je een les niet kunt bijwonen, dan kun je dat natuurlijk ook doorgeven aan je docent of een mail sturen naar educatie@cultuurbedrijftiel.nl.

Hoe word ik op de hoogte gebracht als de les niet doorgaat?

Als een docent door ziekte of andere omstandigheden onverwacht geen les kan geven, brengen we je via een sms, e-mail en/of telefoontje op de hoogte.

Worden lessen die niet zijn doorgegaan ingehaald?

We proberen zoveel mogelijk lessen in te halen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Als een docent langer dan één week achter elkaar afwezig is, wordt gezocht naar vervanging. Lessen die je zelf hebt afgezegd worden niet ingehaald. 
Voor de leskaart geldt dat je de les uiterlijk 24 uur van tevoren moet afzeggen, anders wordt de les als gegeven beschouwd. 
Danslessen kunnen vaak op een ander moment bij een docent ingehaald worden.

Krijg ik geld terug, wanneer ik tussentijds stop?

Volgens onze Algemene voorwaarden heb je een opzegtermijn van vier weken. Het vooruitbetaalde cursusgeld krijg je naar rato teruggestort. Volg je momenteel online les, maar werkt dit om bepaalde reden(en) toch niet, neem dan per mail contact op met de cursusadministratie, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Voorwaarden strippenkaart

1.    Indien je verhinderd bent om op een afgesproken datum je les te volgen, dien je je minimaal 24 uur van tevoren af te melden via educatie@cultuurbedrijftiel.nl of bij de desbetreffende docent. Heb je je niet tijdig afgemeld, dan wordt de les als gevolgd beschouwd en afgetekend.
2.    Indien een docent vanwege ziekte of afwezigheid geen les kan geven, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.
3.    De strippenkaart is één cursusjaar geldig. Overgebleven lessen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend cursusjaar en er wordt geen lesgeld geretourneerd.
4.    Voor een nieuwe strippenkaart, zowel binnen het lopende cursusjaar als voor het volgende cursusjaar, dien je je opnieuw aan te melden. Stuur hiervoor een mail naar educatie@cultuurbedrijftiel.nl.
5.    De leskaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Waar vind ik de algemene voorwaarden?

Waar vind ik het Privacy Statement van Zinder?

Het Privacy Statement vind je hier