Terug naar Zinder
Zinder Educatie
Educatie >Nieuws > Nieuwe schildering in tunnels van rotonde de Berenkuil in Tiel

Nieuwe schildering in tunnels van rotonde de Berenkuil in Tiel

Wie straks door de Tielse tunnels van rotonde de Berenkuil fietst, bevindt zich in een enorm schilderij!

Wie straks door de Tielse tunnels van rotonde de Berenkuil fietst, bevindt zich in een enorm schilderij. Leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de kunstateliers maakten de ontwerpen, ouderen zorgden voor de verhalen en beeldende kunstdocenten van Zinder Educatie ontwierpen de basis voor de schildering. Het schilderwerk wordt gedaan door vrijwilligers, docenten, kinderen die een ontwerp hebben ingeleverd en cursisten uit de cursus Atelier 2D van Zinder Educatie.

Om tot een mooi ontwerp te komen volgden leerlingen uit groep 7 en 8 een project over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. De jongeren hebben ouderen geïnterviewd en de verhalen die daaruit voortkwamen zijn verwerkt in ontwerpen met het thema ‘bevrijding over water’ en ‘bevrijding uit de lucht’.
Ook leerlingen van het ROC en het Lingecollege in Tiel hebben ontwerpen gemaakt. Zij interviewden ouderen over het werk in Tiel; toen, nu en in de toekomst. De ontwerpen van de leerlingen zijn door beeldende kunstdocente Joan Tesser verwerkt in een basisontwerp voor de schildering.

Het schilderen van de tunnels
Er zijn veel vrijwilligers en organisaties die meewerken aan de schildering. Zo heeft Groenveld Dienstverlening de tunnels schoongemaakt en is schildersbedrijf Hoobroeckx bezig met het aanbrengen van de onderlaag. Zij worden daarbij geholpen door theatertechnici van Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof. Half juni komen de leerlingen die een ontwerp hebben ingeleverd, vrijwilligers en docenten en cursisten van de beeldende kunstafdeling van Zinder Educatie in actie.

Een groot project als het schilderen van rotonde de Berenkuil is alleen mogelijk met sponsors. Aan dit project werken de volgende organisaties mee: Gemeente Tiel, Hoobroeckx, Groenveld Dienstverlening BV, Regionaal Archief Rivierenland, Flipje en Streekmuseum Tiel en Cultuurbedrijf Tiel (Agnietenhof & Zinder). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van STO, Cultuur & Erfgoedpact Rivierenland, ZonMw, Stichting Burgerweeshuis Tiel, Ieders Museum, Stichting Jan Nieuwenhuyzen en Gelderland Herdenkt.