Terug naar Zinder
Zinder Educatie
EducatieMeer ZinderSociale projecten > Mega Kids Orkest

Mega Kids Orkest

Het Mega Kids Orkest is een project dat in 2007 van start is gegaan. In één dag wordt er een orkest samengesteld met kinderen die minimaal een half jaar blaas- of slagwerkles hebben gehad. De werving wordt met name gericht op 9- tot 14-jarigen. De hele dag staat in het teken van muziek. Er worden bekende liedjes gerepeteerd en aan het einde van de dag is er een openbaar concert. 

Het doel van de dag is de kinderen te laten ervaren hoe fijn het is in een groot orkest te spelen en in contact te komen met hobbygenoten. We willen de kinderen laten ervaren dat er veel leeftijdsgenoten zijn die ook blaasmuziek maken. Zo willen we het enthousiasme voor de blaasmuziek aanwakkeren en vergroten en de kinderen het gevoel meegeven dat blaasmuziek een 'hippe' hobby is. Uiteindelijk willen we het voor muziekverenigingen makkelijker maken om jeugd leden te motiveren en te behouden.