Terug naar Zinder
Zinder Educatie
EducatieInfoFAQ > Huisregels

Huisregels

Roken
Roken is in Zinder verboden.

Camerabewaking
Op diverse plekken in het pand wordt gebruik gemaakt van camerabewaking.

Eigendommen
Zinder is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van eigendommen. Bij constatering van het opzettelijk toebrengen van schade aan eigendommen van Zinder wordt de politie in kennis gesteld en wordt de geleden schade op de veroorzaker verhaald.

Toegankelijkheid
Het gebouw is toegankelijk voor mindervaliden. U kunt met rolstoel en kinderwagens gebruikmaken van de lift. Houd vluchtwegen vrij; plaats geen tassen, kinderwagens e.d. in doorgangen.

Eten en drinken
Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan in het Zinder Café. Glaswerk mag niet buiten het bedrijf of het terras op worden gebracht. Tevens is het verboden eigen drank, glas en blik mee naar binnen te nemen of op het terras te gebruiken.

Omgang en veiligheid
Overmatig drankgebruik, alsmede discriminatie en ongewenste intimiteiten, accepteren wij in dit bedrijf niet. Bij ordeverstoringen en aanwenden van geweld, wordt direct de politie geïnformeerd. Bij constatering van strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie. Bij overtreding van de huisregels kan aan u een lokaal verbod worden uitgereikt voor bepaalde tijd.

Wapens en drugs
Wapens en handel of gebruik van soft- en harddrugs is ten strengste verboden.

Huisdieren
Het meebrengen van huisdieren in het pand is niet toegestaan met uitzondering van een geregistreerde hulphond.

Geluid
Houd rekening met andere bezoekers die willen lezen of studeren. Het wordt op prijs gesteld als u geen storende telefoongesprekken voert.

Promotiemateriaal
Het verspreiden van posters, flyers of ander promotiemateriaal in Zinder is niet toegestaan zonder toestemming.

Tot slot
Respect voor medebezoekers, personeel en het gebouw is vereist. Alle aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd. Wij behouden ons het recht voor om inzage in uw geldig legitimatiebewijs te vragen.